องค์การบริหารส่วนตำบล คลองทราย อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร