หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
ขอเชิญประชาชนตำบลคลองทราย มาชำระภาษีบำรุงท้องที่ตั้งแต่ บัดนี้ ถึง 30เมษายน พ.ศ. 2560
 
 
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานผลการดำเนินงานผลสำเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ 2563 [ 1 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 4  
 
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2562 [ 15 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 15  
 
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ผด.2) [ 26 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 42  
 
แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง จ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 [ 18 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 54  
 
แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (จ่ายขาดเงินสะสม) ประจำปี 2563 [ 18 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 37  
 
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 5 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 27  
 
แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2561 [ 22 ก.ค. 2562 ]  อ่าน : 63  
 
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 12 เดือน [ 4 ก.ค. 2562 ]  อ่าน : 39  
 
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน [ 4 ก.ค. 2562 ]  อ่าน : 42  
 
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) [ 19 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 67  
 
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ครั้งที่ 2 [ 15 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 114  
 
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ รอบ12เดือน [ 14 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 124  
 
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ รอบ6เดือน [ 14 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 112  
 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 12 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 113  
 
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 1 [ 8 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 113  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 [ 8 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 177  
 
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 8 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 111  
 
งบแสดงฐานะการเงิน [ 7 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 152  
 
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) [ 6 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 105  
 
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 6 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 131  
 
แผนดำเนินงาน เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 6 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 117  
 
แผนดำเนินงาน เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 6 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 113  
 
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 6 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 125  
 
แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 12 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 125  
 
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2560 [ 10 ก.ค. 2561 ]  อ่าน : 183  
 
แผนปราบปรามการทุจริต ประจำปี 2560 [ 10 ก.ค. 2561 ]  อ่าน : 207  
 
แผนดำเนินงาน ประจำปี 2560 [ 10 ก.ค. 2561 ]  อ่าน : 123  
 
ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปี 2560 [ 10 ก.ค. 2561 ]  อ่าน : 118  
 
ประกาศแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 [ 10 ก.ค. 2561 ]  อ่าน : 122  
 
ประกาศแผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 10 ก.ค. 2561 ]  อ่าน : 130  
 
ประกาศประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 [ 10 ก.ค. 2561 ]  อ่าน : 117  
 
รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 [ 10 ก.ค. 2561 ]  อ่าน : 140  
 
งบรายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 10 ก.ค. 2561 ]  อ่าน : 105  
 
งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 10 ก.ค. 2561 ]  อ่าน : 110  
 
หมาบเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 [ 20 มี.ค. 2560 ]  อ่าน : 197  
 
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 (หนี้สิน) [ 20 มี.ค. 2560 ]  อ่าน : 210  
 
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 (ทรัพย์สิน) [ 20 มี.ค. 2560 ]  อ่าน : 349  
 
  (1)  
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 087-3093417
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10