หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
ขอเชิญประชาชนตำบลคลองทราย มาชำระภาษีบำรุงท้องที่ตั้งแต่ บัดนี้ ถึง 30เมษายน พ.ศ. 2560
 
 
 
 


นางเกษร มาสูตร
นายก อบต.คลองทราย
 


นายพิชัย ชังเภา
รองนายก อบต.คลองทราย
 


นายประมวล รุ่งเรือง
รองนายก อบต.คลองทราย
 


นางสโรชา เกตุเทศ
เลขานายก อบต.คลองทราย