หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล คลองทราย ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
   
 
 
 
 
 
เกี่ยวกับตำบล อาณาเขตติดต่อ สภาพทั่วไป ข้อมูลประชากร
 
 
     
ตำบลคลองทราย มีทั้งหมด 6 หมู่บ้าน ดังนี้

หมู่ที่ 1 บ้านหนองตะเคียน

หมู่ที่ 2 บ้านหนองสาหร่าย

หมู่ที่ 3 บ้านหนองสาหร่ายใหม่

หมู่ที่ 4 บ้านหนองจั่วใหม่

หมู่ที่ 5 บ้านหนองจั่ว

หมู่ที่ 6 บ้านคลองน้ำมัน
 
   
ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคลองทรายตั้งอยู่เลขที่ 129 หมู่ที่ 5 ตำบลคลองทราย อยู่ทางทิศตะวันออก ของอำเภอสากเหล็กซึ่งอยู่ห่างจากจังหวัดพิจิตรประมาณ 30 กิโลเมตร ตำบลคลองทราย มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 11,875 ไร่ หรือ 19 ตารางกิโลเมตร แบ่งออกเป็น

พื้นที่ทำการเกษตร 11,200 ไร่

พื้นที่อยู่อาศัยประมาณ 675 ไร่
 
 
 
 
 
 
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลพันชาลี อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
  ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลท่าเยี่ยม อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร  
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลหนองหญ้าไทร อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร  
 
 
 
 
 
 
   

พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่สูงต่ำ เป็นดินร่วนปนดินทราย

มีคลองธรรมชาติไหลผ่าน 2 เส้นทาง
 
   
ภูมิอากาศโดยทั่วไปของตำบลคลองทรายเป็นอากาศร้อนชื้น ประกอบด้วย 3 ฤดู คือ

ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่ เดือนมีนาคม ถึง เดือนมิถุนายน

ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่ เดือนกรกฎาคม ถึง เดือนตุลาคม

ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่ เดือนพฤศจิกายน ถึง เดือนกุมภาพันธ์
 
     
การประกอบอาชีพของประชากรส่วนใหญ่ของตำบลคลองทราย ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทำนาเป็นอาชีพหลัก ทำสวนเป็นอาชีพรอง มีส่วนน้อยประกอบอาชีพรับจ้างและค้าขาย แยกออกเป็น

ทำนา 18%

ทำสวน 40%

ค้าขาย 10%

รับจ้าง 30%

อื่น ๆ 2%
 
   

การทำไร่ ทำนา ทำสวนเป็นรายได้หลักของชุมชน
 
 
 
 
     
จำนวนประชากรทั้งหมด 2,510 คน แยกเป็น

ชาย  จำนวน 1,300 คน คิดเป็นร้อยละ 51.79

หญิง จำนวน 1,210 คน คิดเป็นร้อยละ 48.21
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 802 ครัวเรือน
ความหนาแน่นเฉลี่ย 132.11 คน/ตารางกิโลเมตร
 
 
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
  1   บ้านหนองตะเคียน 317 341 658 195  
2   บ้านหนองสาหร่าย 195 174 369 143
  3   บ้านหนองสาหร่ายใหม่ 221 204 425 147  
4   บ้านหนองจั่วใหม่ 125 131 256 59
  5   บ้านหนองจั่ว 229 176 405 138  
6   บ้านคลองน้ำมัน 213 184 397 120
    รวม 1,300 1,210 2,510 802
 
ที่มา : ฝ่ายทะเบียนราษฎร อ.สากเหล็ก จังหวัดพิจิตร
ข้อมูล ณ เดือน มกราคม 2559
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-039752 ต่อ 18
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10