หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
ขอเชิญประชาชนตำบลคลองทราย มาชำระภาษีบำรุงท้องที่ตั้งแต่ บัดนี้ ถึง 30เมษายน พ.ศ. 2560
 
 
 
 
เกี่ยวกับตำบล อาณาเขตติดต่อ สภาพทั่วไป ข้อมูลประชากร
 
 
     
ตำบลคลองทราย มีทั้งหมด 6 หมู่บ้าน ดังนี้

หมู่ที่ 1 บ้านหนองตะเคียน

หมู่ที่ 2 บ้านหนองสาหร่าย

หมู่ที่ 3 บ้านหนองสาหร่ายใหม่

หมู่ที่ 4 บ้านหนองจั่วใหม่

หมู่ที่ 5 บ้านหนองจั่ว

หมู่ที่ 6 บ้านคลองน้ำมัน
 
   
ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคลองทรายตั้งอยู่เลขที่ 129 หมู่ที่ 5 ตำบลคลองทราย อยู่ทางทิศตะวันออก ของอำเภอสากเหล็กซึ่งอยู่ห่างจากจังหวัดพิจิตรประมาณ 30 กิโลเมตร ตำบลคลองทราย มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 11,875 ไร่ หรือ 19 ตารางกิโลเมตร แบ่งออกเป็น

พื้นที่ทำการเกษตร 11,200 ไร่

พื้นที่อยู่อาศัยประมาณ 675 ไร่
 
 
 
 
 
 
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลพันชาลี อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
  ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลท่าเยี่ยม อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร  
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลหนองหญ้าไทร อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร  
 
 
 
 
 
 
   

พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่สูงต่ำ เป็นดินร่วนปนดินทราย

มีคลองธรรมชาติไหลผ่าน 2 เส้นทาง
 
   
ภูมิอากาศโดยทั่วไปของตำบลคลองทรายเป็นอากาศร้อนชื้น ประกอบด้วย 3 ฤดู คือ

ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่ เดือนมีนาคม ถึง เดือนมิถุนายน

ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่ เดือนกรกฎาคม ถึง เดือนตุลาคม

ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่ เดือนพฤศจิกายน ถึง เดือนกุมภาพันธ์
 
     
การประก