หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล คลองทราย ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
   
 
 
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
ประเภทประกาศ :
หน่วยงาน :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 
ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่
 
อบต.สายคำโห้   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พจ.ถ.91 - 022 สายทางนานายจินดา คำใส ถึงเขตเชื่อมต่อตำบลหนองพระ หมู่ที่ 2 บ้านน้อย ตำบลสายคำโห้ อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 เม.ย. 2567
อบต.สายคำโห้   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พจ.ถ.91 - 022 สายทางนานายจินดา คำใส ถึงเขตเชื่อมต่อตำบลหนองพระ หมู่ที่ 2 บ้านน้อย ตำบลสายคำโห้ อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 เม.ย. 2567
อบต.สายคำโห้   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พจ.ถ.91 - 022 สายทางนานายจินดา คำใส ถึงเขตเชื่อมต่อตำบลหนองพระ หมู่ที่ 2 บ้านน้อย ตำบลสายคำโห้ อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 เม.ย. 2567
ทม.ตะพานหิน   จ้างเหมาโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ (จัดสถานที่จัดกิจกรรมในงานประเพณีสงกรานต์) จำนวน ๑ งาน ตามบันทึกข้อความของกองการศึกษา ที่ พจ ๕๒๒๐๒/๔๑๖ ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 เม.ย. 2567
ทม.ตะพานหิน   จ้างเหมาโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ (จัดสถานที่จัดกิจกรรมในงานประเพณีสงกรานต์) จำนวน ๑ งาน ตามบันทึกข้อความของกองการศึกษา ที่ พจ ๕๒๒๐๒/๔๑๖ ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 เม.ย. 2567
ทม.ตะพานหิน   จ้างเหมาโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ (ตกแต่งเสลี่ยงแห่พระสำหรับนำขบวนสงกรานต์, สถานที่ในงานสรงน้ำพระ และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ) จำนวน ๑ งาน ตามบันทึกข้อความของกองการศึกษา ที่ พจ ๕๒๒๐๒/๔๑๗ ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 เม.ย. 2567
ทม.ตะพานหิน   จ้างเหมาโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ (จัดสถานที่จัดกิจกรรมในงานประเพณีสงกรานต์) จำนวน ๑ งาน ตามบันทึกข้อความของกองการศึกษา ที่ พจ ๕๒๒๐๒/๔๑๖ ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 เม.ย. 2567
อบต.วังทับไทร   จ้างเหมาบริการเต๊นท์ เครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ จัดสถานที่และตกแต่งเวที โครงการสืบสานงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 เม.ย. 2567
อบต.โรงช้าง   จ้างทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ตามโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ สืบสานวัฒนธรรมไทยขององค์การบริหารส่วนตำบลโรงช้าง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ วันอาทิตย์ที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๗ ณ บริเวณลานเอนกประสงค์วัดโรงช้าง หมู่ที่ ๒ อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร จำนวน 360 คน กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลโรงช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 เม.ย. 2567
อบต.โรงช้าง   จ้างจ้างเหมาทำเครื่องไฟขยายเสียง และตกแต่งสถานที่พร้อมเต้นท์ เก้าอี้และโต๊ะหมู่บูชา ตามโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ สืบสานวัฒนธรรมไทยขององค์การบริหารส่วนตำบลโรงช้าง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ วันอาทิตย์ที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๗ ณ บริเวณลานเอนกประสงค์วัดโรงช้าง หมู่ที่ ๒ อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 เม.ย. 2567
อบต.บึงบัว   จ้างเหมาอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ (พร้อมภาชนะใส่อาหาร) สำหรับโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 เม.ย. 2567
อบต.บึงบัว   จ้างโครงการชุดลอกคลองส่งน้ำ สายหมู่ที่ 7 บ้านเพชรฉลูกัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 เม.ย. 2567
อบต.บึงบัว   จ้างขุดลอกคลองใหม่ สายหมู่ 6 - คลองหมู่ที่ 4 หมู่ที่ 6 บ้านหนองไช่เน่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 เม.ย. 2567
อบต.บางไผ่   จ้างบริการวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการจัดงาน รวมทั้งติดตั้งและค่ารื้อถอน ตามโครงการประเพณีรดน้ำดำหัวผู้อายุ อบต. บางไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 เม.ย. 2567
ทต.กำแพงดิน   จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถตรวจการณ์ ทะเบียน บฉ 8973 พิจิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 เม.ย. 2567
อบต.หนองหญ้าไทร   จัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่น้อยต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ 11 เม.ย. 2567
อบต.หนองหญ้าไทร   จ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการเสริมผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พจ.ถ.95-020 สายบ้านนายปั่น หมู่ที่ 2 บ้านคลองทราย ตำบลหนองหญ้าไทร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 808.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,232.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไทร อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร 11 เม.ย. 2567
อบต.ป่ามะคาบ   จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกสายเลียบคลองตาเจ้ย หมู่ที่ ๒ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๓๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.ป่ามะคาบกำหนด พร้อมป้ายโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 เม.ย. 2567
อบต.คลองทราย   จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถกระบะพยาบาลกู้ชีพฉุกเฉินชั้นสูง ยี่ห้อรถ TOYOTA หมายเลขทะเบียน กง ๘๒๒๐ พิจิตร องค์การบริหารส่วนตำบลคลองทราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 เม.ย. 2567
อบต.ท่านั่ง   จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ บ้านวังทอง ถนนสาย พจ.ถ ๔๔-๐๒๕ (สายทุ่งสายธาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 เม.ย. 2567
อบต.ฆะมัง   ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พจ.ถ. 35-007 สายหมู่ที่ 1 บ้านวังฟ้าผ่าไปบ้านโฉง ตำบลฆะมัง กว้าง 3.00 เมตร ยาว 370.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,110.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลฆะมัง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 11 เม.ย. 2567
อบต.ฆะมัง   ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พจ.ถ. 35-020 สาย SML หมู่ที่ 5 ตำบลฆะมัง จำนวน 2 ช่วง หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 966.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลฆะมัง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 11 เม.ย. 2567
อบต.ทะนง   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายจากถนนลาดยางถึงสุดเขตหมู่บ้านเเหลมรัง) หมู่ที่ 9 บ้านแหลมรัง ตำบลทะนง กว้าง 4 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,000 ตารางเมตร ลงหินคลุกไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลทะนง อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร 11 เม.ย. 2567
ทต.หัวดง   จ้างเหมาเช่าเต๊นท์พร้อมติดตั้ง โครงการจัดงานวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 เม.ย. 2567
ทต.หัวดง   จ้างเหมาจัดสถานที่พร้อมป้าย โครงการจัดงานวันสงกรานต์ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 เม.ย. 2567
(1)    2    3    4    ... หน้าสุดท้าย >> 1575
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-039752 ต่อ 18
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10