หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
ขอเชิญประชาชนตำบลคลองทราย มาชำระภาษีบำรุงท้องที่ตั้งแต่ บัดนี้ ถึง 30เมษายน พ.ศ. 2560
 
 
 
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองทราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ก.ย. 2562 ]ซื้อหมึกถ่ายเอกสาร องค์การบริหารส่วนตำบลคลองทราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ก.ย. 2562 ]ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องรับส่งวิทยุชนิดประจำที่ ๑๐ วัตต์ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองทราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ก.ย. 2562 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะทำงานระดับ ๓-๖ พร้อมเก้าอี้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองทราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ก.ย. 2562 ]ซื้อหม้อแบตเตอรี่รถบรรทุกน้ำดับเพลิง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองทราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ก.ย. 2562 ]จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร SAMSUNG รุ่น SCX๘๒๔๐ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองทราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ก.ย. 2562 ]จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถและน้ำมันเชื้อเพลิง โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ผู้นำท้องที่ ตำบลคลองทราย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ส.ค. 2562 ]จ้างโครงการก่อสร้างโรงจอดรถน้ำ อบต.คลองทราย ตำบลคลองทราย อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ส.ค. 2562 ]จ้างโครงการปรับปรุงศูนย์กู้ชีพ อบต.คลองทราย ตำบลคลองทราย อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ส.ค. 2562 ]จ้างโครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุครุภัณฑ์และเก็บเอกสารสำคัญ อบต.คลองทราย ตำบลคลองทราย อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ส.ค. 2562 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 8