หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล คลองทราย ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
   
 
ขอเชิญประชาชนตำบลคลองทราย มาชำระภาษีบำรุงท้องที่ตั้งแต่ บัดนี้ ถึง 30เมษายน พ.ศ. 2560
 
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
ประเภทประกาศ :
หน่วยงาน :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 
ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่
 
อบต.บ้านบุ่ง   ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มิ.ย. 2565
อบต.ทะนง   โครงการขออนุมัติจัดจ้างทำอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมศักยภาพ อปพร. อบต.ทะนง ประจำปี 2565 24 มิ.ย. 2565
อบต.ทะนง   จ้างโครงการจัดซื้อ/จัดจ้าง โครงการแข่งขันกีฬาต้านยายเสพติดปีงบประมาณ 2565 (จ้างเหมาจัดทำอาหาร/เครื่องดื่ม เลี้ยงนักกีฬา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มิ.ย. 2565
อบต.ทะนง   ซื้อโครงการขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ปีงบประมาณ 2565 (อุปกรณ์กีฬา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มิ.ย. 2565
อบต.คลองทราย   ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว องค์การบริหารส่วนตำบลคลองทราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มิ.ย. 2565
อบต.คลองทราย   ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคลองทราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มิ.ย. 2565
อบต.แหลมรัง   จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มิ.ย. 2565
อบต.ท่าฬ่อ   จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าวัดวังมะเดื่อ ฝั่งทิศเหนือถึงประตูวัดวังมะเดื่อ หมู่ที่ 3 บ้านวังมะเดื่อ ตำบลท่าฬ่อ อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มิ.ย. 2565
อบต.ท่าฬ่อ   จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 4 จุด หมู่ที่ 1 ตำบลท่าฬ่อ อำเภอเมืองจังหวัดพิจิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มิ.ย. 2565
อบต.โพธิ์ไทรงาม   จ้างทำป้ายไวนิล โครงการ หล่อเทียนหลอมใจ ร่วมใจแห่เทียน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มิ.ย. 2565
อบต.โพธิ์ไทรงาม   จ้างเหมาเครื่องไฟขยายเสียง และรถแห่ดนตรีสด โครงการ หล่อเทียนหลอมใจ ร่วมใจแห่เทียน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มิ.ย. 2565
อบต.โพธิ์ไทรงาม   จ้างเหมาจัดตกแต่งสถานที่ ผูกผ้า จัดดอกไม้ พร้อมทำความสะอาด โครงการ หล่อเทียนหลอมใจ ร่วมใจแห่เทียน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มิ.ย. 2565
อบต.โพธิ์ไทรงาม   ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ในการต้มเทียนและหล่อเทียน โครงการ หล่อเทียนหลอมใจ ร่วมใจแห่เทียน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มิ.ย. 2565
อบต.โรงช้าง   ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง ถังเคมีดับเพลิง ขนาด ๑๕ ปอนด์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มิ.ย. 2565
ทม.ตะพานหิน   จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปั๊มน้ำ ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองตะพานหิน จำนวน ๒ ชุด (ตามบันทึกข้อความของกองการศึกษา ที พจ ๕๒๒๐๒/๑๘๕ ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มิ.ย. 2565
ทม.ตะพานหิน   ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๕ รายการ ตามบัญชีแนบท้าย (ตามบันทึกข้อความของงานป้องกันฯ สำนักปลัดเทศบาล ที พจ ๕๒๒๐๑/๒๐๔ ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มิ.ย. 2565
ทม.ตะพานหิน   ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๙ รายการ ตามบัญชีแนบท้าย (ตามบันทึกข้อความของงานป้องกันฯ สำนักปลัดเทศบาล ที พจ ๕๒๒๐๑/๒๐๓ ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มิ.ย. 2565
อบต.ท่าเยี่ยม   ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกปริ้นเตอร์) จำนวน 2 หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มิ.ย. 2565
ทม.พิจิตร   ซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มิ.ย. 2565
ทม.พิจิตร   ซื้อวัสดุสำนักงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. เพื่องานสาธารณสุขมูลฐานในเขตเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มิ.ย. 2565
ทม.พิจิตร   จ้างเหมาทำป้ายไวนิลโฆษณาประชาสัมพันธ์(โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ อสม. เพื่องานสาธารณสุขมูลฐานในเขตเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มิ.ย. 2565
อบต.หนองพระ   จ้างซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรัง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนลาดยาง หมู่ที่ ๑-๑๗ (ดำเนินการหมู่ที่ ๑๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มิ.ย. 2565
อบต.หนองพระ   จ้างซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรัง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนลาดยาง หมู่ที่ ๑-๑๗ (ดำเนินการหมู่ที่ ๑๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มิ.ย. 2565
อบต.หนองพระ   จ้างปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มิ.ย. 2565
อบต.หนองพระ   จ้างลงลูกรังบนถนนดินสายบ้านนายประสาน ขุนศรี ถึงโรงเรียนบ้านยางสามต้น หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มิ.ย. 2565
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 638
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-039752 ต่อ 18
 
 
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10