หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
ขอเชิญประชาชนตำบลคลองทราย มาชำระภาษีบำรุงท้องที่ตั้งแต่ บัดนี้ ถึง 30เมษายน พ.ศ. 2560
 
 
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :  
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกและเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ  28 ธ.ค. 2563 9
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ  22 ธ.ค. 2563 16
ข่าวประชาสัมพันธ์   รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหา และการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ  3 ธ.ค. 2563 24
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT ประจำปีงบประมาณ 2563  30 มิ.ย. 2563 37
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564  2 มิ.ย. 2563 34
ข่าวประชาสัมพันธ์   การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลุกสร้างประจำปี 63  12 พ.ย. 2562 88
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่มีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตตำบลคลองทราย แจ้งประเมินตรวจสอบความเป็นเจ้าของที่และสิ่งปลูกสร้าง  8 พ.ย. 2562 87
ข่าวประชาสัมพันธ์   ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคลองทราย เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  19 ก.ย. 2562 80
ข่าวประชาสัมพันธ์   ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคลองทราย เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์  19 ก.ย. 2562 57
ข่าวประชาสัมพันธ์   การจัดการน้ำเสียในชุมชน  20 ส.ค. 2562 13
ข่าวประชาสัมพันธ์   ตัดกิ่งไม้ป้องกันอุบัติเหตุทางถนน  16 ก.ค. 2562 16
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเจตจำนงการบริหารงานของ อบต.คลองทรายด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยึดหลักธรรมาภิบาล  25 เม.ย. 2562 13
ข่าวประชาสัมพันธ์   การคัดแยกขยะ 3Rs  21 เม.ย. 2562 19
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศป้องกันอัคคีภัย  20 มี.ค. 2562 10
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การใช้น้ำอย่างประหยัด  27 ก.พ. 2562 14