หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย / เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 [ 25 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 14  
 
ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 [ 21 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 14  
 
ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 [ 21 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 11  
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 [ 21 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 15  
 
  (1)