หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล คลองทราย ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
   
 
 
 
 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 3 ก.พ. 2566 ]  อ่าน : 43  
 
ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น [ 3 ก.พ. 2566 ]  อ่าน : 33  
 
ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น [ 3 ก.พ. 2566 ]  อ่าน : 52  
 
ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 [ 10 ม.ค. 2566 ]  อ่าน : 34  
 
ประกาศ ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน และการเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ.2562 [ 10 ม.ค. 2566 ]  อ่าน : 34  
 
รายงานการส่งบุคลากรเข้าอบรม ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 26 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 39  
 
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 2564 [ 25 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 38  
 
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดพิจิตร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2565 [ 10 ก.พ. 2565 ]  อ่าน : 32  
 
ประกาศ เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองทราย [ 26 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 41  
 
แผนพัฒนาบุคลากร 2564-2566 [ 19 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 55  
 
ประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม [ 19 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 39  
 
ประกาศ ก.อบต.พิจิตร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. 2558 [ 17 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 53  
 
ประกาศ ก.จ. ,กท. และ ก.อบต. เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย 2562 [ 17 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 32  
 
ประกาศ ก.จ. ,กท. และ ก.อบต. เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ 2558 [ 17 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 31  
 
ประกาศ ก.อบต. เรือง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558 [ 17 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 37  
 
ประกาศ ก.ถ. เรื่อง การกำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 17 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 40  
 
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกการบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ.2563 [ 7 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 43  
 
มาตราฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 [ 5 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 30  
 
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น พ.ศ.2561 [ 14 ธ.ค. 2564 ]  อ่าน : 35  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบบคลองทราย เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.2564 ครังที่ 1 [ 18 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 58  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองทราย เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ และเลื่อนข้าตอบแทนพนักงานจ้าง พ.ศ.2564 [ 18 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 54  
 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองทราย [ 18 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 56  
 
แผนพัฒนาบุคลากร 2564-2566 [ 17 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 70  
 
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น พ.ศ.2561 [ 19 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 38  
 
มาตราฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 [ 9 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 43  
 
รายงานการประเมินผลความคุ้มค่าของการส่งบุคลากรเข้าอบรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 30 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 42  
 
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกการบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ.2563 [ 20 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 45  
 
การสร้างขวัญกำลังใจ และการลงโทษแก่พนักงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองทราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 6 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 44  
 
  (1)  
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-039752 ต่อ 18
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10