หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
ขอเชิญประชาชนตำบลคลองทราย มาชำระภาษีบำรุงท้องที่ตั้งแต่ บัดนี้ ถึง 30เมษายน พ.ศ. 2560
 
 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
 

 
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1)  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 15 ก.ค. 2563 เวลา 09.39 น. โดย คุณ ศรัญย์ลักษณ์ ปักบัว

ผู้เข้าชม 8 ท่าน