หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล คลองทราย ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
   
 
 
 
 
 
 
 

ส่งเสริมและการรณรงค์การมีส่วนร่วมของประชาชน ให้มีการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
 
 

ก่อสร้างพัฒนาปรับปรุงบำรุงเส้นทางคมนาคม

สนับสนุนและส่งเสริมทำเกษตรผสมผสาน เกษตรอินทรีย์และเกษตรทฤษดีใหม่

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

จัดหาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

ส่งเสริมสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ในด้านวัตกรรม
 
 
 

ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชน

ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ

ส่งเสริมสุขภาพพลานามัยให้แก่ประชาชน

ส่งเสริมเด็ก เยาวชน ให้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ประชาชน ในด้านสาธารณสุขและสุขภาพด้านการกีฬา

สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส

สนับสนุนการดำเนินงานด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

แนวทาง ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาทุกประเภทให้มีคุณภาพ

แนวทาง สนับสนุนมาตรการป้องกัน และปราบปรามอาชญากรรมและยาเสพติดทุกประเภท

แนวทาง การสงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ
 
 
 

แนวทาง ประชาสัมพันธ์กิจการ/กิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แนวทาง พัฒนาองค์กร เครื่องใช้ และสถานที่ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ

แนวทาง ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน และองค์กรต่างๆที่เกี่ยวข้อง

การส่งเสริมประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม
 
 
 

ส่งเสริมสถาบันการศึกษาในการพัฒนาบุคลากรภาคการเกษตร
 
 
 

การส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาให้แก่นักเรียน พัฒนาทักษะ ในระบบและนอกระบบ และตามอัธยาศัย

ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ความสามารถในการจัดกิจกรรมให้กับผู้เรียน
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-039752 ต่อ 18
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10